รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : International Journal of Multidisciplinary in Management and Tourism
ชื่อบรรณาธิการ : Dr. Chai Ching Tan
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ijmmt
ISSN :
E-ISSN : 2730-3306
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 36/21 M.9 Songkanong Sub-District, Phra Pradaeng District, Samut Prakan Province, Thailand 10130
เจ้าของ : สมาคมหลวงพ่อใหญ่ / Luangporyai Association
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : dn.2519@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/ijmmt
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :