รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Maritime Technology and Research
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr.Cherdvong Saengsupavanich
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Marit Technol Res
ISSN :
E-ISSN : 2651-205X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Associate Professor Dr. Cherdvong Saengsupavanich (Editor-in-Chief)Faculty of International Maritime Studies, Kasetsart University, Sri Racha Campus,199 Moo 6 Sukhumvit Rd., Tungsukla, Sri Racha, Chonburi 20230
เจ้าของ : Faculty of International Maritime Studies, Kasetsart University, Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : maritimetechres@ku.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/MTR
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal