รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Journal Name : Royal Thai Naval Academy Journal of Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : นาวาเอกพนม คมสัน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: RTNA J. Sci & Tech
ISSN : 2586-971X
E-ISSN : 2730-1389
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : เลขที่ 204 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เจ้าของ : โรงเรียนนายเรือ / Royal Thai Naval Academy
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : siriratb@hotmail.com
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rtna
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2985-2897, eISSN: 2985-2773