รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Royal Thai Naval Academy Journal of Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : นาวาเอกพนม คมสัน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: RTNA J. Sci & Tech
ISSN : 2586-971X
E-ISSN : 2730-1389
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : เลขที่ 204 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เจ้าของ : โรงเรียนนายเรือ / Royal Thai Naval Academy
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : siriratb@hotmail.com
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rtna
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0