รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารโรคติดเชื้อและยาต้านจุลชีพ
Total Citations : 0
Total Publications : 6
Journal Name : Journal of Infectious Diseases and Antimicrobial Agents
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. นพ.จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J INFECT DIS ANTIMICROB AGENTS
ISSN : 0857-0744
E-ISSN : 2730-2415
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยอาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 7 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310เบอร์โทรศัพท์ 0-2716-6874โทรสาร 0-2716-6807
เจ้าของ : สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย / Infectious Disease Association of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : editor.jidaa@gmail.com
Website : https://www.idthai.org/2015/journal/index.php
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0