รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการทางคลินิกวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Journal Name : Health Science Clinical Research
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Watcharapol Poonual (ผศ.(พิเศษ)ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: HSCR
ISSN :
E-ISSN : 2773-9589
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
 • 1st Medical Education Center Uttaradit Hospital 38 Jetsadabadin Road, Tha-it Subdistrict, Mueang District, Uttaradit Provice, 53000
 • โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เลขที่ 38 ถนนเจษฎาบดิทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
 • เจ้าของ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ / Uttaradit Hospital
  จำนวนฉบับต่อปี : 2
  Email : manager.hscr@gmail.com
  Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/hscr
  TCI กลุ่มที่ : 2
  สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
  สาขาย่อยของวารสาร :
  หมายเหตุ :
 • Formerly known as pISSN: 2730-1737
 • An online-only Journal