รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการทางคลินิกวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Health Science Clinical Research
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.(พิเศษ)ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: HSCR
ISSN : 2730-1737
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เลขที่ 38 ถนนเจษฎาบดิทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
เจ้าของ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ / Uttaradit Hospital
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : manager.hscr@gmail.com
Website : https://sites.google.com/view/hscrjournal/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0