รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารโรงพยาบาลนครพิงค์
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : JOURNAL OF NAKORNPING HOSPITAL
ชื่อบรรณาธิการ : นายแพทย์กิจจา เจียรวัฒนกนก
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Nakornping Hosp
ISSN : 0858-3560
E-ISSN : 2697-4207
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 159 หมู่ 10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
เจ้าของ : โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ / NAKORNPING HOSPITAL
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : skanjanavanit@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnkp
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0