รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Journal of Science and Technology Buriram Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: scibru
ISSN : 1906-4713
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ / Faculty of Science, Buriram Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : chartwut@bru.ac.th
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/scibru/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0