รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : International Journal of Public Health and Health Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : Dr.Phayong Thepaksorn
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: IJPHS
ISSN : 2673-0200
E-ISSN : 2673-0251
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Praboromajchanok InstituteMinistry of Public Health, Building 4, Floor 7Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public HealthTiwanon Road, Talat Khwan SubdistrictMuang District, Nonthaburi Province 11000
เจ้าของ : Praboromajchanok Institute
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : ijphs@scphtrang.ac.th, phayong@scphtrang.ac.th
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/ijphs
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :