รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : International Journal of Public Health and Health Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : Dr.Phayong Thepaksorn
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: IJPHS
ISSN : 2673-0200
E-ISSN : 2673-0251
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Praboromajchanok InstituteMinistry of Public Health, Building 4, Floor 7Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public HealthTiwanon Road, Talat Khwan SubdistrictMuang District, Nonthaburi Province 11000
เจ้าของ : Praboromajchanok Institute
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : phayong@scphtrang.ac.th
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/ijphs
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0