รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยธรรมศึกษา
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : JOURNAL OF DHAMMASUKSA RESEARCH
ชื่อบรรณาธิการ : พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: dsr
ISSN : 2730-1753
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กุฏิคุณแม่ขาลั้ง ห้อง 305 เลขที่ 137 วัดอาวุธวิกสิตาราม ถนนจรัญสนิทวงศ์ 71 บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
เจ้าของ : ศูนย์วิจัยธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม / RESEARCH CENTER FOR DHAMMSUKSA PHRAPARIYATTIDHAMMA OF WATAWUTWIKASITARAM SCHOOL
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : maghavin9@yahoo.com/sukhachan@gmail.com
Website : https://www.awut.org/ojs
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0