รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Journal of Southeast Asian Medical Research
ชื่อบรรณาธิการ : Chantrapa Sriswasdi
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Southeast Asian Med
ISSN : 2586-8241
E-ISSN : 2697-5424
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Department of Orthopaedic, Phramongkutklao College of Medicine, Phayathai Road, Ratchathewi District, Bangkok, Thailand
เจ้าของ : มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า / Phramongkutklao Hospital Foundation
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ochakaew@gmail.com
Website : https://jseamed.org
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0