รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Suphanburi
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.เนติยา แจ่มทิม
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 1905-1859
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 118 หมู่ที่ 1 ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
เจ้าของ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี / Boromarajonani College of Nursing, Suphanburi
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ketsara@snc.ac.th
Website : https://www.snc.ac.th/วารสา
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0