รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : International Journal of Science and Innovative Technology
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.สุจิณณา กรรณสูต
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: IJSIT
ISSN :
E-ISSN : 2630-0532
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 196 Phaholyothin Rd., Chatuchak, Bangkok 10900
เจ้าของ : สมาคมนักวิจัยเเห่งประเทศไทย / The Association of Researchers of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ijsitjournal@gmail.com
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/IJSIT
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0