รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : International Journal of Science and Innovative Technology
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.สุจิณณา กรรณสูต
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: IJSIT
ISSN :
E-ISSN : 2630-0532
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 196 Phaholyothin Rd., Chatuchak, Bangkok 10900
เจ้าของ : สมาคมนักวิจัยเเห่งประเทศไทย / The Association of Researchers of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ijsitjournal@gmail.com
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/IJSIT
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal