รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Mae Fah Luang University Law Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารนิติฯ มฟล.
Abbreviation Name: MFULJ
ISSN : 1906-7739
E-ISSN : 2774-020X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
เจ้าของ : สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง / School of Law, Mae Fah Luang University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal.law@mfu.ac.th
Website : https://law.mfu.ac.th/law-home.html
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0