รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : International Journal of Crime, Law and Social Issues
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr.Thanaporn Sriyakul (รศ. ดร.ธนพร ศรียากูล)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: IJCLSI
ISSN :
E-ISSN : 2730-3691
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 8/82 Banklangmueng Ngamwongwan, Ngamwongwan Road, Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok, 10210
เจ้าของ : สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ / Association of Legal and Political Studies
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : dogsayboxbox@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/IJCLSI/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 3027-6896