รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งรัตนโกสินทร์
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Rattanakosin Journal of Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.พิชิต กิตติสุวรรณ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: RJST
ISSN :
E-ISSN : 2673-0553
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 96 หมู่3 พุทธมณฑลสาย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ / Rajamangala University of Technology Rattanakosin
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : supak.pia@rmutr.ac.th
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/RJST/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0