รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งรัตนโกสินทร์
Journal Name : Rattanakosin Journal of Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.พิชิต กิตติสุวรรณ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: RJST
ISSN :
E-ISSN : 2673-0553
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 96 หมู่3 พุทธมณฑลสาย 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ / Rajamangala University of Technology Rattanakosin
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : supak.pia@rmutr.ac.th
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/RJST/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal