รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : หัวหินเวชสาร
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Hua Hin Medical Journal
ชื่อบรรณาธิการ : พญ.อภิรดี โชติกิตติพงศ์, พว.ประกายพรรณ จินดา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2773-9813
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : โรงพยาบาลหัวหิน 30/2 ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เจ้าของ : โรงพยาบาลหัวหิน / Hua Hin Hospital
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : huahinhos63journal@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/hhsk
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ E-ISSN และ ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2564 เป็นต้นไป
 • ISSN, E-ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 2465-4809, ISSN: 2697-6692, หัวหินสุขใจไกลกังวล | Hua Hin Sook Jai Klai Kangwon

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  2022
  Citation
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0
  0