รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ
Journal Name : Srinakharinwirot Academic Journal of Education
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.สุมาลี เชื้อชัย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2774-0188
E-ISSN : 2774-0196
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม. 10110
เจ้าของ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Faculty of Education, Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : suthawan@g.swu.ac.th, cheerapat@g.swu.ac.th
Website : http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jedu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1513-3443
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.22 No.1 (2021)