รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 0
Total Publications : 0
Journal Name : Trends in Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof.Dr.Phongpichit Channuie
ชื่อย่อของวารสาร : TiS
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2774-0226
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Institute of Research and Innovation, Walailak University Thasala, Nakhon Si Thammarat (80160), Thailand
เจ้าของ : Institute of Research and Devolpment, Walailak University
จำนวนฉบับต่อปี : 24
Email : journal.wu@gmail.com; sikosin@wu.ac.th
Website : https://tis.wu.ac.th
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Engineering / Medicine
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 1686-3933, E-ISSN : 2228-835X, Walailak Journal of Science and Technology

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0