รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Trends in Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr.Phongpichit Channuie
ชื่อย่อของวารสาร : TiS
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2774-0226
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : College of Graduate Studies, Walailak University, Nakhon Si Thammarat 80160
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ / College of Graduate Studies, Walailak University
จำนวนฉบับต่อปี : 12
Email : journal.wu@gmail.com, sikosin@wu.ac.th
Website : https://tis.wu.ac.th
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Engineering / Medicine
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1686-3933, eISSN: 2228-835X
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.18 No.19 (2021)
  • An online-only Journal