รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
Journal Name : Journal of Engineering and Digital Technology (JEDT)
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JEDT
ISSN :
E-ISSN : 2774-0617
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการ วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เลขที่ 1771/1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซอยพัฒนาการ 37-39 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เจ้าของ : สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น / Thai-Nichi Institute of Technology
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journaleng@tni.ac.th
Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/TNIJournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Energy / Engineering
หมายเหตุ :
  • Formerly known as eISSN: 2672-9989
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.9 No.2 (2021)
  • An online-only Journal