รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Basic and Applied Pharmacology
ชื่อบรรณาธิการ : Professor Dr.Kesara Na-Bangchang
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2774-0854
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Journal of Basic and Applied Pharmacology Chulabhorn International College of Medicine, Thammasat University (Rangsit Center) 99 Moo 18, Paholyothin Road, Klongnung, Klongluang, Pathumthani 12120
เจ้าของ : สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย / The Pharmacological and Therapeutic Society of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : thaijpharmacol@nu.ac.th
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/JBAP/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
หมายเหตุ :
  • Formerly known as eISSN: 2697-3928
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.1 No.1 (2021)
  • An online-only Journal