รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Asian Political Science Review
ชื่อบรรณาธิการ : Prof.Dr.Muhlis Madani / Adj.Res.Prof.Dr.Pisak Kalyanamitra
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2730-3624
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 8/82 Banklangmueng Ngamwongwan, Ngamwongwan Road, Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok, Thailand 10210
เจ้าของ : สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Political Science Association of Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : dogsayboxbox@gmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/APSR
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :