รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการสังคมมนุษย์
Journal Name : Journal of Human Society
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ลัญจกร นิลกาญจน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2229-0710
E-ISSN : 2774-1141
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 1 หมู่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช / The Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : anusorn_nil@nstru.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/humannstru62/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :