รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการรัตนบุศย์
Journal Name : RATANABUTH JOURNAL
ชื่อบรรณาธิการ : Dr.Pikul Meemana (ดร.พิกุล มีมานะ)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2822-0080
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
 • เลขที่ 202/1 หมู่ที่ 4 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
 • 202/1 Moo 4 Duthong subdistrict, Mueang District, Yasothon Province 35000
 • เจ้าของ : สมาคมนักวิชาการและนักวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาท้องถิ่น / Association of Area-based Academics and Researchers of Local Development
  จำนวนฉบับต่อปี : 3
  Email : journal26976641@gmail.com
  Website : https://so07.tci-thaijo.org/index.php/rtnb/index
  TCI กลุ่มที่ : 2
  สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
  สาขาย่อยของวารสาร :
  หมายเหตุ :
 • Formerly known as pISSN: 2697-6641
 • An online-only Journal