รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการรัตนบุศย์
Journal Name : RATANABUTH JOURNAL
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.พิกุล มีมานะ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2697-6641
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ที่ตั้งเลขที่ 202/1 หมู่ที่ 4 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 Location 202/1 Moo 4 Duthong subdistrict, Mueang District, Yasothon Province. 35000
เจ้าของ : สมาคมนักวิชาการและนักวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาท้องถิ่น / Association of Area-based Academics and Researchers of Local Development
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal26976641@gmail.com
Website : https://so07.tci-thaijo.org/index.php/rtnb/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :