รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 7
Total Publications : 47
Journal Name : St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ชัยภัฏ วรรธนะสาร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: SJHS
ISSN : 2408-2120
E-ISSN : 2539-5947
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ถ.รังสิต-นครนายก (คลอง 14) ต.บึงศาล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
เจ้าของ : วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา / St Theresa International College
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : cwattana@stic.ac.th;annop@stic.ac
Website : http://journal.stic.ac.th
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
1
5
1
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
16
15
12
4
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0.31
0.07
0
0
0
0