รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ชัยภัฏ วรรธนะสาร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: SJHS
ISSN : 2408-2120
E-ISSN : 2539-5947
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ถ.รังสิต-นครนายก (คลอง 14) ต.บึงศาล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
เจ้าของ : วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา / St Theresa International College
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : cwattana@stic.ac.th;annop@stic.ac.th
Website : https://journal.stic.ac.th/index.php/sjhs/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :