รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนวัตกรรมสังคม
Journal Name : Journal of Social Innovation
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ร.ต.อ.ดร.จอมเดช ตรีเมฆ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2586-8896
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม (3-116) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนเอกประจิม ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เจ้าของ : วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต / College of Social Innovation Rangsit University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : verynanvyz@gmail.com
Website : jsi.rsu.ac.th
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :