รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร
Journal Name : Maharaj Nakhon Si Thammarat Medical Journal
ชื่อบรรณาธิการ : นพ.พีระพัชร ไทยสยาม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2586-8365
E-ISSN : 2773-8779
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 198 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เจ้าของ : โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช / Maharaj Nakhon SI Thammarat Hospital
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : tanittanid0@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/MNSTMedJ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :