รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : International Journal of Sociologies and Anthropologies Science Reviews
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr.Sanya Kenaphoom
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2985-2730
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : DR.KEN Institute of Academic Development and Promotion.No. 139/26 Theenanon Road, Talad Sub-district, Mueang Mahasarakham District, Mahasarakham Province, 44000
เจ้าของ : สถาบันส่งเสริมและพัฒนาวิชาการดอกเตอร์เคน / DR.KEN Institute of Academic Development and Promotion
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : zumsa_17@hotmail.com
Website : https://so07.tci-thaijo.org/index.php/IJSASR/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as eISSN: 2774-0366
  • Formerly known as International Journal of Sociologies and Anthropologies Science Reviews (IJSASR)
  • An online-only Journal Since Vol.3 No.6 (2023)