รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการผลประโยชน์แห่งชาติ
Journal Name : National interest
ชื่อบรรณาธิการ : ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2730-2393
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 59/90 หมู่บ้านเปี่ยมสุข ถนนรัตนาธิเบศร์ซอย38ตำบลบางกระสออำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เจ้าของ : มูลนิธิสถาบันประเทศไทยศตวรรษที่21 / Foundation for Thailand 21 century
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : jakkritsiririn@gmail.com
Website : https://sc01.tci-thaijo.org/index.php/NIT/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal