รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Asian Journal of Mycology
ชื่อบรรณาธิการ : Dr.Thilini Chethana Kandawatte
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2651-1339
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Center of Excellence in Fungal ResearchMae Fah Luang University,333 Moo 1 ThasudMuang Chiangrai 57100Thailand
เจ้าของ : ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง / Center of Excellence in Fungal Research, Mae Fah Luang University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : asianjournalofmycology@gmail.com
Website : https://asianjournalofmycology.org/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :