รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Biomedical Sciences and Clinical Medicine
ชื่อบรรณาธิการ : Weerasak Nawarawong, MD
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2774-1079
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานเชียงใหม่เวชสาร หน่วยวารสารวิชาการชั้น 1 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Faculty of Medicine, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : cmmj@cmu.ac.th
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CMMJ-MedCMJ
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0125-5983, eISSN: 2651-2025
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.61 No.1 (2022)
  • An online-only Journal