รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Family Business and Management Studies
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2821-9643
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : School of Business, University of the Thai Chamber of Commerce 126/1 Vibhavadee-Rangsit Road, Dindeang, Bangkok 10400
เจ้าของ : University of the Thai Chamber of Commerce
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : ijbejournals@gmail.com
Website :
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :