รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Family Business and Management Studies
ชื่อบรรณาธิการ : Suthawan Chirapanda Sato
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: FBMS
ISSN :
E-ISSN : 2821-9643
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : School of Business, University of the Thai Chamber of Commerce 126/1 Vibhavadee-Rangsit Road, Dindeang, Bangkok 10400
เจ้าของ : University of the Thai Chamber of Commerce
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : fbms@utcc.ac.th
Website : https://www.fbmsjournal.com/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 1906-5582, UTCC International Journal of Business and Economics