รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Social Sciences and Humanities Research in Asia
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.กันยปริณ ทองสามสี
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JSHRA
ISSN : 2774-1044
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
 • Academic and Research Administration DivisionPattani Campus Prince of Songkla University, Pattani Campus 181 Charoen Pradit Rd., Rusamilae, Muang , Pattani 94000
 • กองบริหารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
 • เจ้าของ : กองบริหารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี / Academic and Research Administration DivisionPattani Campus Prince of Songkla University, Pattani Campus
  จำนวนฉบับต่อปี : 3
  Email : jshra@psu.ac.th
  Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/psujssh/index
  TCI กลุ่มที่ : 2
  สาขาหลักของวารสาร :
  สาขาย่อยของวารสาร :
  หมายเหตุ :
 • Formerly known as pISSN: 0859-1113
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.25 No.3 (2019)