รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิศวกรรมศึกษา
Journal Name : Journal of Technical and Engineering Education
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-3819
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เจ้าของ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / Faculty of Technical Education, King Mongkuts University of Technology North Bangkok
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal@fte.kmutnb.ac.th
Website : http://journal.fte.kmutnb.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Computer Science / Engineering / Materials Science
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2566 เป็นต้นไป (Vol.14 No.1 2023) เป็นต้นไป
  • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | Technical Education Journal King Mongkut's University of Technology North Bangkok