รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Science Essence Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Professor Dr. Parin Chaivisuthangkura
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Sci. Ess. J. or SEJ
ISSN :
E-ISSN : 2985-0290
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Division of Research and International Relation, Faculty of Science114 Srinakharinwirot University Sukhumvit 23, Wattana, BangkokThailand 10110
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Faculty of Science, Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : scjournal@g.swu.ac.th
Website : https://ejournals.swu.ac.th/index.php/sej/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :