รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Science and Agricultural Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc.Prof.Dr. Suntorn Wittayakun
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J. Sci. Agri. Technol.
ISSN : 2730-1524
E-ISSN : 2730-1532
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 128 Huaykaew Rd., Changphuek, Muang, Chiang Mai, 50300 Thailand
เจ้าของ : Faculty of Science and Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Lanna
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : w_suntorn@rmutl.ac.th
Website : https://jsat.rmutl.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :