รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพัฒนศิลป์วิชาการ
Journal Name : Patanasilpa Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์
ชื่อย่อของวารสาร : พัฒนศิลป์วิชาการ
Abbreviation Name: Patanasilpa
ISSN : 2539-5807
E-ISSN : 2985-1785
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ฝ่ายผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และตำราวิชาการ กองส่งเสริมวิชาการและงานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 119/19 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เจ้าของ : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม / Bunditpatanasilpa Institute, Ministry of Culture
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal@bpi.mail.go.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Patanasilpa
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as eISSN: 2730-4191