รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศาสตร์สุขภาพและการศึกษา
Journal Name : Journal of Health Sciences and Pedagogy
ชื่อบรรณาธิการ : อ.วรัญญา จิตรบรรทัด
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JHSP
ISSN :
E-ISSN : 2985-1602
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : เลขที่ 11 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าของ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช / Boromrajonnani College of Nursing, Nakhon Si Thammarat
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal.bcnnakhon@gmail.com, boonprajuk2518@gmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JHSP/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as eISSN: 2703-4043
  • An online-only Journal