รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยการพยาบาลและการสาธารณสุข
Journal Name : Journal of Nursing and Public Health Research
ชื่อบรรณาธิการ : Dr.Ampicha Nawai (ดร.อัมภิชา นาไวย์)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JNPHR
ISSN : 2773-9031
E-ISSN : 2985-0916
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
 • 201 Moo 4 Don Kaew Sub-district, Maerim District Chiang Mai, 50180
 • 201 ม.4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
 • เจ้าของ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ / Boromarajonani College of Nursing, Chiang Mai
  จำนวนฉบับต่อปี : 3
  Email : jnphr@bcnc.ac.th; ampicha@bcnc.ac.th
  Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jnphr/index
  TCI กลุ่มที่ : 1
  สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
  สาขาย่อยของวารสาร :
  หมายเหตุ :
 • Formerly known as eISSN: 2773-904X