รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 20
Total Publications : 204
Journal Name : Stamford Journal
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1906-1838
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
เจ้าของ : Research Center, Stamford International University
จำนวนฉบับต่อปี :
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: ISSN : 2351-0307, ASEAN Journal of Management & Innovation (Vol.1 No.1 2014 - present)

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
4
10
0
0
0
0
0
0
0
Publication
63
67
23
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0.03
0.06
0.43
0
0
0
0
0
0
0