รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสาร นิตยสารเสียงธรรมจากมหายาน
Journal Name : Journal Of Nittayasan Siangtham Chakmahayan
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.สุริยา แสงอินตา
ชื่อย่อของวารสาร : สม.
Abbreviation Name: nsc
ISSN : 2465-4205
E-ISSN : 2697-4045
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 108/8 บ้านบางม่วง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
เจ้าของ : วัดธรรมปัญญารามบางม่วง / Wat Thammanyaram Bang Muang
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : suriya5179@hotmail.com
Website : https://so09.tci-thaijo.org/index.php/nsc/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :