รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
Journal Name : EDUCATIONAL ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ เมืองแมน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: EDU.BTU
ISSN : 2392-5760
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
เจ้าของ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี / Faculty of Education Bangkokthonburi University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : research.edu@bkkthon.ac.th
Website : https://journal.bkkthon.ac.th/edu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :