รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : กระบี่เวชสาร
Journal Name : Krabi Medical Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ศุภมาส พันธ์เชย
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Kb. Med. J.
ISSN : 2539-6897
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : โรงพยาบาลกระบี่ 325 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
เจ้าของ : โรงพยาบาลกระบี่ / Krabi hospital
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : krabijournal@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/KBJ/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :