รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : UBRU International Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Pimook Somchob
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ubruij
ISSN :
E-ISSN : 2774-0439
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Faculty of Business and Management Ubon Ratchathani Rajabhat University, No. 2 Ratchathanee Road, Nai Mueang Subdistrict, Mueang District, Ubon Ratchathani 34000
เจ้าของ : Ubon Ratchathani Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : osmile1111@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/ubruij/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • An online-only Journal