รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Journal of Contemporary Social Sciences and Humanities
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr.Thamavit Terdudomtham
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JCSH
ISSN : 2985-0541
E-ISSN : 2985-055X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Rangsit University Research Institute, Rangsit University 52/347 Paholyotin Road, Pathum Thani 12000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยรังสิต / Rangsit University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jcsh@rsu.ac.th
Website : https://jcsh.rsu.ac.th
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2286-976X, eISSN: 2539-5513
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.10 No.1 (2023)