รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Natural and Life Sciences Communications
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr.Wasu Pathom-aree
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Nat. Life Sci. Commun.
ISSN :
E-ISSN : 2822-0838
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Office of Research Administration, Office of the University, Chiang Mai University, 239 Huay Keaw Road, Suthep , Muang, Chiang Mai 50200
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : cmupress.th@gmail.com
Website : https://cmuj.cmu.ac.th/nlsc/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Medicine / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1685-1994, eISSN: 2465-4337
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.22 No.1 (2023)
  • An online-only Journal