รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Engineering and Technology Horizon
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr.Uma Seeboonruang (ศ. ดร.อุมา สีบุญเรือง)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2985-1688
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
 • Faculty of Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang No. 1, Chalong Krung 1, Chalong Krung Road, Lat Krabang Sub-district, Lat Krabang District, Bangkok , 10520
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4 หมู่ 2 ถ.ฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบังกรุงเทพฯ 10520
 • เจ้าของ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / Faculty of Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
  จำนวนฉบับต่อปี : 4
  Email : kmitl.eng.jnl@gmail.com
  Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/lej
  TCI กลุ่มที่ : 1
  สาขาหลักของวารสาร :
  สาขาย่อยของวารสาร : Energy / Engineering / Environmental Science
  หมายเหตุ :
 • Formerly known as pISSN: 0125-1724, eISSN: 2730-3888
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.40 No.3 (2023)
 • An online-only Journal