รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี
Journal Name : Sripatum Chonburi Academic Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr.Thanyawich Vicheanpant (รศ. ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2985-1513
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วชลบุรี สำนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 79 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี / Sripatum University Choburi Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : journalspuc@gmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/SPUCJ/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Psychology
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1686-5715
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.20 No.2 (2023)
  • An online-only Journal