รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Journal Name : Journal of Fine Arts, Chiang Mai University
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Khanithep Pitupumank (ผศ. ดร.คณิเทพ ปิตุภูมินาค)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN :
E-ISSN : 2985-1181
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50202
เจ้าของ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Faculty of Finearts, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal_2011@finearts.cmu.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/fineartsJournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1906-0572, eISSN: 2651-1428
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.14 No.2 (2023)
  • An online-only Journal