รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Journal Name : Trends of Humanities and Social Sciences Research
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr.Phanintra Teeranon (รศ. ดร.ผณินทรา ธีรานนท์)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2985-1769
E-ISSN : 2985-1777
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Trends of Humanities and Social Sciences Research 19 Moo 2 Tambon Maeka Amphur Muang Phayao 56000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยพะเยา / University of Phayao
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : tphanintra@hotmail.com, hu.journal.up@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2286-9395, eISSN: 2697-441X
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.11 No.2 (2023)