รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
Journal Name : Journal of Southeast Asian Orthopaedics
ชื่อบรรณาธิการ : ศ. พล.ท. ธไนนิธย์ โชตนภูติ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J SEA Ortho
ISSN : 2821-9848
E-ISSN : 2821-9864
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
 • The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand 4 th Floor, Royal Golden Jubilee Building, 2 Soi Soonvijai, New Petchburi Road, Bangkapi, Huay Khwang, Bangkok 10310
 • ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมบารมี 50 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 • เจ้าของ : ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย / The Royal College of Orthopaedic Surgeons of Thailand
  จำนวนฉบับต่อปี : 2
  Email : aunchaleej@rcost.or.th
  Website : https://jseaortho.org/index.php/jsao
  TCI กลุ่มที่ : 2
  สาขาหลักของวารสาร :
  สาขาย่อยของวารสาร : Medicine
  หมายเหตุ :
 • Formerly known as pISSN: 0125-7552
 • Published Issue in This Journal Name Since Vol.46 No.1 (2022)